URETFÆRDIGHED

Klimakrisen handler ikke kun om flere drivhusgasser i atmosfæren. Klimakrisen indeholder mange politiske, etiske og moralske spørgsmål.

Hvem har det største ansvar for at handle og hvem skal handle først? Hvad er en retfærdig måde at fordele omkostninger forbundet med at omstille? Hvem skal betale for at undgå klimakrisens konsekvenser? Hvem skal styre omstillingen?

KLIMARETFÆRDIGHED BETYDER DERFOR

Vi har et fælles men forskelligartet ansvar for at handle. For selvom vi alle bærer et ansvar for at handle, har nogle lande, regioner og grupper et større ansvar end andre. På grund af deres nuværende og historiske udledninger, på grund af deres evne til at omstille, og fordi de er mindre udsat overfor klimakrisens konsekvenser.

Alle skal være medejere af den grønne omstilling. Demokrati, lokal kontekst og respekt for menneskerettigheder skal være grundsten for klimahandling. For at sikre at omstillingen er bæredygtig, skal folk være engageret lokalt. Og for at sikre at de er retfærdige, skal vi give magt til de stemmer og mennesker, som er ikke har en plads ved bordet, når der skal tages beslutninger.

Vi skal handle på, at forskellige sårbarheder og undertrykkelse overlapper med sårbarhed overfor klimakrisen. Konsekvenserne af klimakrisen rammer på forskellige niveauer, og gør nogle lande, regioner, grupper og individer mere sårbare overfor klimakrisen end andre. Økonomisk magt, køn, etnicitet, alder, social magt og levebrøds strategier overlapper på komplekse måder, og påvirker et individs sårbarhed overfor klimakrisen.

ACT NOW PLAKAT

Vi har lavet en plakat der fortæller om klimaretfærdighed, samt hvordan vi kan gøre en forskel. Den er udarbejdet til unge på 14 år og op, men kan også bruges til voksne. En del af materialet er du stødt på her på hjemmesiden, men der er også en sektion om, hvordan du tale med andre om klimaretfærdighed.

Hent plakaten

Der er endnu flere ressourcer at hente.

Vi har også samlet en list over endnu flere materialer om klimaretfærdighed  både dansk og engelsk og opdatere materialebanken løbende. Historien fortsætter.

ÅBN MATERIALEBANKEN